Краснокутские козаки


Козаки Краснокутської сотні брали активну участь у походах проти кримських татар, Азовських походах Петра І. Активний вклад внесли мешканці Краснокутська в боротьбу із шведською інтервенцією «Летопись дель Петра І» лаконично розповідає, як «рейтары Карла неожиданно наткнулись близ села Городеньки на гренадеров и драгунов... были разбиты и прогнаны до самого Краснокутска». Відступаючи, шведи пограбували жителів, завдали місту великих руйнувань. Один з найближчих прибічників Петра І князь Меншиков в одній з військвих реляцій писав: «Непріятель, место Красный Куть, Коломакь и другія попалиль, пошел назад кь Опошне к вшеупомянутых месть жителей мужеска и, женская пола вь снегь и вь воду побрасал и многія злы чиниль». З плином часу селище Краснокутськ стало повітовим містом. Розвинулася промисловість. Були побудовані цукроварні. Становище на них найманих сільськогосподарських робітників - поденників було жахливим. Неодноразово вибухали страйки, заколоти, які жорстоко придушувалися царською адміністрацією.